Posts

Met veel hoop keek ik uit naar het resultaat van het toekomstverbond over de Antwerpse ring. Twee jaar later overheerst het gevoel van ontgoocheling.

CONTINUE READING

R has great packages to make your own maps. An example with Belgian data

CONTINUE READING

With conference venues as lieux de mémoires, this blog reports on the thematic transformation of the Study Group on Performance in the Public Sector

CONTINUE READING

Over nieuwe staatshervormingen, fusies van gemeenten, het afschaffen van provincies, stadsgewesten en de rol van Europa

CONTINUE READING

Burgerbegrotingen zijn bijna altijd lokaal. Kan een burgerbegroting ook op het Vlaamse niveau ingevoerd worden? Het valt alleszins te proberen.

CONTINUE READING

Vlaanderen heeft nood aan een overzicht van haar grote infrastructuurinvesteringen. Zo’n overzicht moet de beleidsdialoog over prioriteiten voeden.

CONTINUE READING

De Brusselse Ring wordt vertimmerd. Maar ook dit groot project wordt gecontesteerd. De aanpak van het beleidsproces doet denken aan het Oosterweel voor de intendant. Wat kan Brussel leren van Antwerpen?

CONTINUE READING

From a field experiment in Flanders, we conclude that private providers of elderly care are more likely to discriminate against immigrant names then public providers. Op-ed with Sebastian Jilke on the Conversation US

CONTINUE READING