Nederlands

Bezwaarschrift aanvraag omgevingsvergunning Oosterweelverbinding

Als inwoner van Antwerpen teken ik bezwaar aan tegen de Oosterweelverbinding. Het is een duur project dat noch Antwerpen, noch Vlaanderen veel te bieden heeft.

Hebben we Oosterweel nodig? Het rapport van het Milieueffectenrapport

Het Milieueffectenrapport toont aan dat we de Oosterweelverbinding niet nodig hebben. Tenminste, als we het menen met de modal shift

Een ontgoocheling: Oosterweel en het toekomstverbond

Met veel hoop keek ik uit naar het resultaat van het toekomstverbond over de Antwerpse ring. Twee jaar later overheerst het gevoel van ontgoocheling.

België? Wat nu? Een avond debatteren over België met Jan Peumans en Kristof Calvo

Over nieuwe staatshervormingen, fusies van gemeenten, het afschaffen van provincies, stadsgewesten en de rol van Europa

Een Vlaamse burgerbegroting: gewoon doen?

Burgerbegrotingen zijn bijna altijd lokaal. Kan een burgerbegroting ook op het Vlaamse niveau ingevoerd worden? Het valt alleszins te proberen.

Een cliché en een beleidsidee: Een Vlaams investeringsprogramma voor grote infrastructuurprojecten

Vlaanderen heeft nood aan een overzicht van haar grote infrastructuurinvesteringen. Zo’n overzicht moet de beleidsdialoog over prioriteiten voeden.

Inspraak en de Brusselse Ring: Oosterweel revisited?

De Brusselse Ring wordt vertimmerd. Maar ook dit groot project wordt gecontesteerd. De aanpak van het beleidsproces doet denken aan het Oosterweel voor de intendant. Wat kan Brussel leren van Antwerpen?